Dolores Hoffman

Klaas

  • "Martin Lutheri roos" läbimõõt 30 cm
    "Martin Lutheri roos" läbimõõt 30 cm
  • vitraaž"Keldi mandala", läbimõõt 42 cm
    vitraaž"Keldi mandala", läbimõõt 42 cm
  • "Mandala-tasakaal" 43 x43 cm
    "Mandala-tasakaal" 43 x43 cm