Põlvkondlik rühmanäitus „WELCOME 1964“ Eesti AjaloomuuseumiI Maarjamäe lossis


Pealkirjas esinev number 1964 märgib näitusel osalevate autorite kuulumist põlvkonda, kes jõuab 2014. aastal oma esimese juubelini. Tegemist on põlvkonnaga, kes on kogenud ühiskonnas toimunuid suuri murranguid. Kes on valmistunud eluks, mida nad pole saanud elada. Kes on pidanud hakkama elama elu, milleks neid pole ette valmistatud. Elamine ise ongi üks suur kunst.

Näitusel üles astuv rühmitus väljendab oma loomingus inimlike väärtuste otsimist, mis on läbi põimunud ümbritsevate oludega. Inspiratsiooni näituseks on andnud reaalne elu selles esinevate sündmustega, mida väljamõeldud maailmas ei juhtu. Näitusel esitatud töödes kajastub ajalugu.

 

Tänapäeval on loomingulisel erialal tegutsejal raske end üheselt kunstnikuna defineerida.  Selle asemel, et rahulikult loominguga tegeleda, on diplomeeritud kunstnikest saanud juhatajad, vastutavad spetsialistid, esimehed, oskustöölised, ettevõtjad, komisjoni liikmed, õppejõud jne. Kunsti ja loomingu jaoks tuleb aega leida muude tegevuste kõrvalt. Tekkinud olukord on kindlasti mõjutanud loodava kunsti hulka ent loodetavasti mitte selle mõjusust. Samasugust nihkumist vastassuunas, kus ärimees või poliitik teostab end kunsti, muusika või kirjanduse kaudu äriajamise ja poliitika kõrvalt, märgatakse ühiskonnas enam. See on tegu, mis ületab uudisekünnise, samal ajal kui kunstniku esinemine kunstinäitusel ei pruugi seda saavutada. Seepärast tundub antud näitusel nn koosseisuliste kunstnike hulka sattunud poliitik tänasel päeval juba üsna vajaliku liialdusena.


Näitusel "Welcome 1964" esinevad metallikunstnik Tõnu Arrak, tekstiilikunstnik Sigrid Huik, nahakunstnik Pille Kivihall, keraamikud Eero Kotli ja Kersti Laanmaa, kunstnik- ruumikujundaja Terje Luure, graafik Tiit Rammul ja tarbetu kunstnik Indrek Tarand.


Näitus on avatud 4. jaanuar - 2. veebruar 2014