Graafika

Graafika on tehnika mis võimaldab kunstnikul oma originaalteost paljundada ehk tiražeerida viisil, mis ei kahanda uute kunstitööde väärtust. Iga tõmmis on originaal, sest selle on teostanud kunstnik või tema meister ning tõmmiseid on piiratud arv. Ajalooliselt on tavaks olnud tiraaži valmimise järgselt trükiplaat kas hävitada või teha sellele märge, et vältida hilisemat juurdetrükkimist. Piiratud tiraažiga kunstitöö väärtus on kõrgem.

Originaalne graafiline tõmmis - pr.kl. Gravure originale, ingl. kl. Original Print, signeeritakse 2H pliiatsiga. Tõmmiste koguarv märgitakse iga pildi all (nt 3/25 - kolmas tõmmis kahekümne viiest) koos töö pealkirja, tehnika, autori nime ja teostamise aastaga. Kunstnik võib enne tiraaži trükkimist tehtud tõmmised märkida numbrite asemel märkega AP (artist proof - kunstniku proovitõmmis) kuid selliselt märgitud tööde arv jääb 10% kanti tiraaži suurusest.

Epreuve d´artiste E.A või Artist´s Proof-AP
Kunstniku tõmmis. Kunstnikul on õigus võtta endale väljaspool tiraaži viis kuni kümme eksemplari.